Riksdagsvalet 2015

LANDSBYGDEN kräver sakkunnig intressebevakning

Finlands välstånd uppstår på landsbygden. På landsbygden finns åkrarna och skogen. Från landsbygden kommer råvarorna och bränslet. Resultatet synliggörs ofta i landskapscentra och i huvudstadsregionen, men grunden läggs ute i landet. Detta måste synas i det politiska beslutsfattandet. Det måste synas i bra vägar och övrig logistik. Det måste synas i utbildningsplatser och i service. Det ska finnas tillgång till både hälso- och äldrevård. Detta kräver politiskt beslutsfattande och god lagsstiftning.

Hela mitt vuxna liv har jag arbetat med intressebevakning och de senaste åtta åren har jag haft äran att representera österbottningarna i Finlands riksdag. Åren har gett mig ett brett kontaktnät och en stabil kunskapsplattform. Jag är beredd, laddad och inspirerad att fortsätta mitt arbete för den österbottniska landsbygden om du så vill!

MÄNNISKAN före systemet – mindre byråkrati och mera flexibilitet

Den bästa byråkratin är den som varken syns eller hörs. När dina ärenden kan skötas med ett besök, ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande. När informationen om vart du ska vända dig är klar och redig och du kan använda ditt modersmål i kontakten med myndigheterna. Om och när något får fel så möts du av en vänlig röst som frågar om vi kan hjälpa.

Tyvärr är vi på många områden långt från detta. Tillståndsprocesser tar inte bara månader utan år. Jordbrukarnas byråkrati har passerarat alla gränser för vad som är begripligt. Blir du arbetslös väntar ett papperskrig i synnerhet om du har möjlighet att få korta inhopp på någon arbetsplats. Och allt oftare får du själv betala för övervakningen, granskningen eller tillståndet.

Vi kan ändra på det här. Om vi sätter människan och hennes behov i centrum i stället för myndighetens eller systemets behov har vi kommit långt. Om vi frågar oss vilket arbete som behöver utföras och vilket som med fördel kunde bli ogjort är det lättare att hitta sparobjekten. Det går inte att skapa välfärd genom förbud, begränsningar och kontroll. Välfärd skapas genom arbete. Det är jag beredd att kämpa för!

Endast en stark EKONOMI kan trygga välfärden

Finland har en skuldsättning som växer i rekordfart. Det är inte ett arv vi vill lämna åt våra barn. Vi har en av de högsta totalskattegraderna i EU och i hela världen. Det märks i din köpkraft och det märks för vår exportindustri. Finland lånar idag till de dagliga utgifterna och vår konkurrenskraft sackar efter våra grannländers. Alltid när den offentliga ekonomin sviktar är det de svagaste som kommer i kläm.

Därför måste vi svänga utvecklingen. Vi måste minska på statens och kommunernas utgifter. Det ska göras på flera sätt men jag nämner två: genom att inte göra indexjusteringar så sparar vi två miljarder på regeringsperioden och lika mycket kan vi spara genom en väl genomförd reform av hälso- och sjukvården.

För att lyckas upprätthålla vårt välfärdssamhälle måste fler finländare jobba. Sedan 2008 har vi förlorat totalt 80 000 jobb. Ett av de effektivaste sätten att svänga den utvecklingen är att sänka skatten på arbets- och pensionsinkomster för alla inkomstklasser; i de lägsta genom höjda grundavdrag och i de högre genom mildrade skatteskalor. Då ökar vi köpkraften och får hjulen i rullning!