Tillbaka till bloggen

Riksdagsledamöter från norra svenska Österbotten: Vinterunderhållet av vägarna måste förbättras!

Vinterunderhållet måste förbättras!

Jakobstadsregionens riksdagsledamöter Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund, SFP och Peter Östman, KD är oroade över vägarnas vinterunderhåll och kräver att kriterierna ses över.

-          Senaste vinter var exceptionell med regn, frost och snö om vartannat. Det ledde till flera farliga situationer och trafikolyckor och detta måste till varje pris undvikas denna vinter, säger Anna-Maja Henriksson.

Under senaste veckas halkperiod var NTM-centralens serviceproducenters alla maskinkedjor i bruk och ändå räckte det långt in på dagen innan alla de mindre trafikerade vägarna var skötta.

-          Det här visar att kriterierna för vägnätets vinterunderhåll är föråldrade och  underdimensionerade. Skötselkriterierna svarar inte mot dagens krav eftersom de är uppgjorda under en tid då vintrarna i allmänhet var stabila och kalla från december fram till mars, säger Mats Nylund.

-          Med detta som bakgrund kommer vi att tillsammans göra en åtgärdsmotion där vi förutsätter att kommunikationsministeriet förnyar kriterierna för vinterunderhållet och tar i bruk bästa tänkbara teknik för kvalitetskontroll och uppföljning. Det handlar om människors säkerhet, säger Peter Östman.

Mats Nylund

Categories