Tillbaka till bloggen

Vi är trots allt bäst i världen!

Vasabladet lördag 25 februari 2017.

För en dryg månad sedan publicerade WWF sin nya köttguide. Ungefär samtidigt lanserade Helsingin Sanomat en ”algberäknare” för Östersjön. Båda väckte diskussion och båda strävar till att få oss att ändra våra val för att rädda världen. Det är i sig bra sak men i båda fallen får jag en stark känsla av att ideologi har påverkat utformningen i onödigt hög grad.

Enligt algberäknaren så förorenar du Östersjön mycket mera om du bor på landet än om du bor i en stad. Hur din avloppsvattenhantering är ordnad så kan du inte i fylla i själv än den bestäms av var du bor. Är du allätare, och följaktligen också äter kött, så belastar du vattendragen. Kör du bil är du en miljöbov. Har du hästar eller golf som fritidsintresse så belastar du Östersjön speciellt mycket. Algberäknaren förmedlar alltså budskapet att du är en god människa om du bor i en stad, bara cyklar och använder offentliga färdmedel och är vegan.

I WWF:s köttguide så är budskapet mera nyanserat. Där ges råd om hur man ska minska miljöbelastningen genom att äta mindre och bättre kött. Blir du vegan så gör du en jätteinsats för att rädda världen. Olika slag av animalieprodukter ger enligt guiden större miljöbelastning. Den största miljöboven här är soja. De företag som förbundit sig att använda den certifiering som WWF varit med och ta fram så flyttas upp från klassificeringen ”undvik” till klassificeringen ”överväg”. De företag som använder sig av någon annan kvalitetscertifiering än WWF:s ligger kvar i den röda boxen.

Det är bra att konsumenterna gör val. Hjälper guider och beräknare till så fyller de en funktion. Det jag reagerar emot är den oerhört förenklade bild de ger. Algberäknaren förmedlar igen en gång budskapet att jordbruket är den största belastningskällan på våra vattendrag. Den lämnar osagt att matproduktion via jordbruk är det enda sättet att försörja jordens befolkning och att det alltid förekommer näringsämnesutsläpp där något växer. Det finns områden på vårt klot med nollutsläpp – de brukar kallas för öken.

När WWF:s köttguide klassificerar nötköttsproduktionen som den största miljöbelastaren så glömmer man helt att det i en stor del av vårt land av geografiska skäl inte går att odla något annat än vall – och att människan inte kan tillgodogöra sig vallen om den inte förädlats via idisslare.

Det som gör mig mest beklämd med dessa kampanjer är ändå att de bara kopplar vår matproduktion till problem och miljöförstöring. Verkligheten är den att vi i Finland har världens renaste jordbruk. Vår användning av antibiotika i djurproduktion är minimal. Vi har ett högtstående djurskydd. Vi har en matkultur som vi ska vara stolta över och inte skämmas för.

Nästa vecka presenterar regeringen sin livsmedelspolitiska redogörelse. Då ska vi sätta fokus på det positiva i vår matproduktion. Vi är trots allt bäst i världen!

Mats Nylund, riksdagsledamot, SFP

Mats Nylund

Categories