Tillbaka till bloggen

Vbl november 2014

Denna vecka presenterade oppositionspartierna sina skuggbudgeter i plenum. Skuggbudgeterna är tänkta att fungera som alternativ till regeringens budgetförslag och är ofta kombinerade med en del andra lagmotioner eller åtgärdsförslag. Debatten visade tydligt att det inte finns någon universalmedicin för att lyfta Finland ur den ekonomiska recession vi befinner oss i, utan det krävs många olika åtgärder.

 

Alla är i stort sett överrens om att Finlands största problem är arbetslösheten och den låga sysselsättningsgraden. Där grannlandet Sveriges ekonomi har haft en årlig tillväxt i ekonomin också de senaste åren, går vi i Finland kräftgång. Det finns en betydande skillnad i konkurrenskraft mellan våra länder och en av de viktigaste orsakerna är Finlands avsevärt högre totalskattegrad. Finlands totalskattegrad ligger i år på 45,7 procent och stiger redan i nästa år till 46 procent för att ytterligare stiga 2016 och 2017.

Beskattningens tre viktigaste principer är följande: skatterna ska finansiera vår samhällservice, de ska vara långsiktiga och förutsägbara och de ska vara konstruerade så att de uppmuntrar till ekonomisk aktivitet – inte bromsa den. Dessutom har skattesystemet i Finland en inkomstutjämnande effekt. Den som har högre inkomster ska också betala en större andel av sin inkomst i skatt. Skatteexperter både i Finland och internationellt brukar klassificera olika skatteslag enligt deras effekt på den ekonomiska utvecklingen. Så gott som alla är överrens om att skatt på arbete är den mest hämmande skatten.

Under den senaste regeringsperioden har progressionen skärpts avsevärt. Trots detta så föreslog de tre oppositionspartier som gav egna skuggbudgeter ytterligare skärpta inkomstskatteskalor. SFP vill också behålla en progressiv inkomstskatt, men vi har flera partidagsbeslut på att man borde bli med minst hälften av sin lön.

Med dagens skattesystem betalar den som arbetar för sin inkomst mera i skatt än den som får intäkter på annat sätt, till exempel som dividend eller avkastning på kapital. När hela vår välfärd bygger på arbete kan jag inte tycka annat än att signalen är felaktig. Det är lätt att kräva, och speciellt inför val, att höginkomsttagare ska betala mera i skatt. Jag tycker ända att det är betydligt sundare att kräva en beskattning som sporrar till arbete. Kakan måste bakas innan den kan ätas.

Mats Nylund

Categories