Tillbaka till bloggen

Vbl juni 2015

Samtidigt som riksdagen har debatterat det nya regeringsprogrammet så har tusentals bönder i Finland väntat på uppehållsväder för att kunna slutföra vårsådden. I norra svenska Österbotten är högst en femtedel av arealen sådd, fast vi är en vecka in i juni. Regeringsprogrammet innehåller goda visioner om en förbättrad lönsamhet för matproduktionen men enbart vädret håller nu på och slår bottnen ur den visionen för det inkommande året.

Förutom svaga marknadspriser och höga kostnader så ska nu jordbrukarkåren uppfylla EU:s krav på förgröning. Ett av kraven för förgröningen är att en jordbrukare inte får odla samma gröda på mera än 75 procent av sin areal. På det sättet ska jordbrukaren uppfylla de gröna världsförbättrarnas vision om att berika naturens mångfald. För den som odlar spannmål är korn den enda grödan som har realistiska möjligheter att få en tillräckligt lång växttid. Eftersom gränsen för en gröda går vid 75 procent betyder det att jordbrukaren antingen tvingas så en gröda som han eller hon på förhand vet att det inte går att få en försäljningsduglig skörd från, eller möjligen sätta resten av sina åkrar i träda och kanske tvingas köpa spannmål åt sina djur under vintern.

 

Exemplet ovan, plockat rakt ur verkligheten, beskriver vad som händer när fokus i lagstiftningen ligger fel. Jag har i åratal hävdat att jordbrukspolitiken borde fokusera på matproduktion och inte på förbud och begränsningar, på ammoniak- och metangasutsläpp, på buskar och på stenrösen. Fokus ligger på i stort sett allt annat än det primära: att föda jordens befolkning. Såväl i Finland som i EU, har den här utvecklingen skapats av en verklighetsfrämmande neongrön ideologi som är både vetenskapsfientlig och bakåtsträvande. Denna typ av ideologi uppstår endast i samhällen med överflöd.

 

Motsättningen mellan matproduktion och miljö är i högsta grad konstruerad. Den bästa garantin för ett minimera näringsämnesläckage är en god skörd. Effektiv, modern matproduktion som bygger på nya forskningsrön ger högre skördar med mindre insatser. Den nya regeringens grepp med en gemensam minister för Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet kan i bästa falla minska miljöministeriets kontraproduktiva inflytande på vår matproduktion. Om arrangemanget däremot leder till att Miljöministeriets grepp om vår matproduktion ytterligare skärps är både bönderna och Finland illa ute. I slutändan handlar det om den största utmaningen mänskligheten står inför; att föda jordens växande befolkning.

Mats Nylund

Categories