Tillbaka till bloggen

Vbl juni 2014

Inom ett halvt år har det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats markant. Ryssland har brutit mot folkrätten och invaderat Krim. Ryssland stöder tämligen aktivt de beväpnade separatisterna i östra Ukraina. President Sauli Niinistö ordnar nu under söndag och måndag ett stort säkerhetspolitiskt seminarium på Gullranda. Presidenten vill ännu inte tala om ett nytt kallt krig, men säger att misstron mellan öst och väst är mycket djup. Han uppmanar också till en aktiv diskussion om ett Nato-medlemskap.

 

Ryssland kommer inte stillatigande att åhöra den diskussionen. Redan på söndagen publicerade HBL en artikel med Putins personliga specialrådgivare Sergej Makarov. Han är uttalat hotfull i sin retorik. ”Vill ni starta ett tredje världskrig?”, ”Finland är ett av de mest russofobiska länderna i Europa” och ”om Finland går med i Nato försämras säkerheten i Europa” är bara några av uttalandena av denne man som representerar den ryska presidenten. Budskapet är påfallande hotfullt. Betydligt viktigare är givetvis vad Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger på Gullranda då han anländer dit på måndag.

Ryssland håller som bäst på och investerar 500 miljarder euro i vapen och militärmaterial. En del av placeras på andra sidan vår östra gräns. Det är sant att Rysslands och Finlands mellanstatliga relation är saklig och att det inte föreligger något hot mot oss. Men, Finland är också EU-medlem och följaktligen delaktig i både fördömanden och sanktioner som EU vidtar. Vi är alltså inte neutrala. Vi är en part i en diplomatisk och ekonomisk konflikt.

Den som tror att det är ”business as usual” som gäller för vårt förhållande till vår östra granne tror fel. Rubelkursen har gått ned mycket kraftigt och de finländska företag som har verksamhet i Ryssland har problem i varierande grad. Exporten från Finland till Ryssland har minskat kraftigt och flera prognosmakare räknar med att exporten kan sjunka ytterligare tio procent i år. Investeringsviljan i Ryssland är svag på grund av det osäkra politiska läget och det påverkar naturligtvis oss.

Inga säkerhetspolitiska experter förutsåg Rysslands annektering av Krim. Många var de som hävdade att Ryssland inte vågar agera i östra Ukraina på grund av trycket från omvärlden. Vi vet inte vem som kommer att styra Ryssland efter Putin. Däremot vet vi att de demokratiska rättigheterna inskränkts, pressfriheten krympts och avvikande har blivit mer utsatta de senaste åren.

Jag anser att Finland borde ansöka om medlemskap i försvarspakten Nato. Ett starkt eget försvar utgör grunden men endast genom ett fullt Nato-medlemskap så får vi säkerhetspolitiska garantier om situationen blir ännu mera tillspetsad.

Mats Nylund

Categories