Tillbaka till bloggen

Vbl april 2014

Denna veckas torsdag överräckte föreningen Vapaa kielivalinta, Suomalaisuuden liitto och Sannfinländarnas respektive Samlingspartiets ungdomsorganisationer medborgarinitiativet om att göra skolsvenskan frivillig till riksdagens talman. Efteråt hölls en pressinformation som med all önskvärd tydlighet visade vad aktivisterna egentligen är ute efter.

 

Efter några inledande blomsterfraser gick flera av initiativtagarna rakt på kärnan. Finskhetsförbundets ordförande Sampo Terho, sannfinländsk europarlamentariker, använde en frän retorik som innefattade svenskan som det gamla herrespråket och införandet av skolsvenskan som ett resultat av politisk kohandel. Hans taltur visade mycket entydigt att frivillig skolsvenska bara ses som ett första viktigt steg mot att göra Finland enspråkigt finskt. Sannfinländarnas ungdomsförbunds ordförande skrädde inte orden när han livligt redogjorde för hur den obligatoriska skolsvenskan hotar samhällsfreden. Det var inte svårt att läsa in ett underbyggt hot i hans inlägg: vi motsätter oss och beklagar våld som uppstått på grund av den obligatoriska skolsvenskan men förstår den nog…

 

En av aktivisterna anförde som argument att vi måste läsa mera världsspråk för att inte tappa i konkurrenskraft till Sverige. Jag kan bara konstatera att han var dåligt påläst. Den överlägset största exportmarknaden för finländska företag är Sverige. Finländska företags överlägset största investeringar utomlands finns i Sverige. De största utländska investerarna i Finland kommer från Sverige. Så gott som samtliga amerikanska företag med verksamhet i norra Europa och Ryssland har placerat sitt nordiska huvudkontor i Stockholm. Sveriges ekonomi växer med en helt annan fart än Finlands. Svenskan är alltså fortsättningsvis ett oerhört viktigt språk för vår utrikeshandel.

 

Ingen tror väl på riktigt att frivillighet ökar motivationen att läsa svenska? Jag har inte hört talas om en enda gymnastiklärare eller idrottsledare som skulle vilja göra gymnastiken frivillig i skolan för att öka intresset för den. Jag har aldrig hört en Wärtsilä- eller Vaconchef som vill öka unga ingenjörers kunskap och intresse i matematik genom att slopa tvångsmatematiken i grundskolan.

 

Medborgarinitiativet handlar uttryckligen om att få bort svenskan. Hur mycket initiativtagarna än försökt marknadsföra sitt projekt med valfrihet och glada, hoppande ungdomar så skymtar bockfoten igenom. Det oroar mig att samlingspartiets ungdomsförbund är så synligt med i detta projekt.

Mats Nylund

Categories