Tillbaka till bloggen

Sydin mars 2015

Denna riksdag håller sitt sista plenum idag lördag. Efter det så hålls det valuppehåll fram till 24.4 då den nya riksdagen samlas första gången. Hela riksdagsperioden har varit stormig men de senaste dagarnas händelser är ändå något slags kulmination på oenigheten. Förslaget till ny sametingslag stjälptes av Samlingspartiet redan i utskottsbehandlingen. Riksdagsledamot Kari Rajamäki gjorde en politisk kupp tillsammans med Sannfinländarna och lyckades torpedera ett lagförslag som skulle ha gett papperslösa flyktingar rätt till sjukvård. När detta skrivs är det ännu öppet vad som händer med lagförslaget om studiestöd och ratificeringen av ILO-konventionen om ursprungsfolkens språkliga och kulturella rättigheter.

Samtidigt som vi har en ekonomisk kris med hög arbetslöshet och galopperande skuldsättning så fungerar inte vårt parlament på ett värdigt sätt. När de två stora regeringspartierna är oeniga om i stort sett allt och gillrar politiska fällor för varandra så betyder det att lagförslag som behandlats seriöst med sakkunnighöranden, politiska diskussioner och kompromisser förfaller på grund av brist på ledning i de stora partierna. Kommunreformen och social- och hälsovårdslagen föll på brister i beredningen. Båda lagförslagen stred mot vår grundlag. I de fallen har riksdagen handlat ansvarsfullt.

 

Som riksdagledamot får man med jämna mellanrum höra från valfältet att man ska strunta i partiet och alltid agera som man vill. Till det brukar jag alltid svara att det inte finns en enda demokrati i världen som fungerar utan partisystem och det skulle inte heller fungera hos oss. Denna veckas händelser illustrerar med all önskvärd tydlighet vad det leder till när ledarskapet saknas. När överenskommelser inte håller blir ofta minoriteter i kläm. De papperslösa flyktingarna hör till de svagaste av svaga som grupp betraktat. De har flytt från krig och de saknar rättigheter. Nu faller en lag som skulle ha gett dem rätt till den mest primära av rättigheter – vård om de blir sjuka. Samerna är Europas enda ursprungsbefolkning. Finland har hållit en hög profil ute i världen med att försvara ursprungsfolkens grundrättigheter – men när det gäller vårt eget land så sviker vi.

Överenskommelser och kompromisser är alltid bättre för minoriter och utsatta än vad krass maktpolitik är. När folket säger sitt den 19 april så ser jag fram mot ett valresultat och en regering där partierna kan dela värderingar och följaktligen söka lösningar tillsammans i stället för att motarbeta varandra. Väl mött vid valurnorna!

Mats Nylund

Categories