Tillbaka till bloggen

Sydin juni 2015

Normtalko

 

Redan den förra regeringen lyfte fram behovet av ett normtalko, det vill säga att minska den överdimensionerade reglering vi har i Finland. Frågan debatterades livligt under valrörelsen, och i onsdags fick riksdagen ta del av den nya regeringens tankar om avveckling av normer. Statsministern presenterade de stora linjerna i vad man tänkt sig och i några fall också mer konkreta förslag. Regeringens avsikter är både bra och ambitiösa och är värda stöd från oppositionen.

De första av de fem helheter som lyfts fram är att regeringen ska inrätta ett organ för konsekvensbedömning lagstiftningens kvalitet. Den åtgärden är säkert bra men ett nytt administrativt kontrollorgan är väl knappast det man brukar anse minskar på byråkratin och reglerna. De fyra följande helheterna är att avveckla författningar som försvårar vardagen, slopa normer på lägre nivå, göra tillstånds- och besvärsprocesser smidigare och minska antalet besvär mellan myndigheter.

 

Det som saknades i statsministerns tal var vår miljölagstiftning. EU:s mest skyddade land måste få ett nytt koncept när det gäller fredning och fridlysning. Fortfarande så går våra miljömyndigheter fram som ångvältar och kräver nya tvångsinlösningar helt i strid med andan i vår lagstiftning. De österbottniska skyddsobjekten är värdefulla uttryckligen därför att människan under århundraden levt av och med naturen och satt sin prägel på den. Att fridlysa och tvångsinlösa dem visar att vår miljöskyddslagstiftning och hur den tolkas bygger på en snedvriden ideologi där människan inte ses som en del av naturen

Arbetsfältet för normtalkot är enormt. Trots att miljöförvaltningens skyddsiver väcker de starkaste reaktionerna därför att den upplevs som förnuftsvidrig och kränkande så finns det mycket annat att göra. Långa behandlingstider för olika tillstånd blockerar ny företagsverksamhet som vi så nödvändigt skulle behöva. Myndigheter som besvärar sig mot andra myndigheters beslut visar på klara brister i vår förvaltning. I jordbrukssektorn är regleringen så omfattande, invecklad och ologisk att den slår alla rekord. Den största delen av begränsningarna har dessutom inget med matproduktion att göra. När det en sådan här vår inte går att rubba vare sig sista datum för ändringar i såningsanmälan eller sista såningsdatum så betyder det att direktiv, lag och förordning har ställs över naturen och skapelsen.

Vi ser fram emot de första konkreta förslagen för avregleringen. Ha en skön sommar!

Mats Nylund

Categories