Tillbaka till bloggen

Sydin februari 2015

Samtidigt som närmat har en framskjuten position i den allmänna debatten och Tv-kanalerna sänder kockprogram dagligen så har jordbrukarna och växthusodlarna ett av sina svåraste år framför sig. Spannmålspriserna ligger långt under lönsamhetsgränsen. Potatispriset är mycket lågt som en följd av de stängda gränserna till Ryssland. Samma importstopp pressar också priserna i växthusnäringen eftersom utbudet inom EU ökat. Avräkningspriserna på kött är i botten av samma orsaker. Mjölkpriset har sjunkit till den prisnivå som rådde för dryga tio år sedan då kostnadsnivån var avsevärt lägre än idag. Förutom Ryssland är den viktigaste orsaken till prisraset att utbudet på mjölkprodukter ökat mycket kraftigt i de stora producentländerna eftersom EU:s mjölkkvotsystem upphör sista mars 2015.

 

Det är en paradox att samtidigt som ren inhemsk mat har en bättre renommé än någonsin har de som producerar maten stora svårigheter att klara sig ekonomiskt. En del primärproducenter försöker förbättra lönsamheten genom att höja förädlingsgraden på gården. Andra prövar på direktförsäljning. Båda metoderna kan vara bra för den enskilda gården men totalt sett är de ändå deras betydelse marginell. Ta bara Sydösterbotten som exempel. Här produceras idag över 70 procent av Finlands tomater och över hälften av gurkorna. Det krävs både effektiva packerier och en utvecklad logistik för att få ut den mängden till konsumenterna till de stora städerna där majoriteten av konsumenterna idag finns.

 

Öppna gränser innebär att förändringar i världsmarknads- och EU-priser påverkar oss nästan direkt, åtminstone när priserna sjunker. Dagligvaruhandeln i Finland behärskas som bekant av två stora aktörer, S-gruppen och K-gruppen med en marknadsandel på över 80 procent. Utöver dessa så har en stark utländsk uppstickare, tyska Lidl, som i sakta mak blivit en riktig utmanare till de två stora. I Österbotten har vi dessutom den situationen att vi har ett par regionalt starka kedjor som Halpa-Halli och Minimani.

 

Den starka koncentrationen har lett till att handelns andel av matpriset är sällsynt hög i vårt. Detta har också konstaterats i ett par vetenskapliga undersökningar. Den höga marginalen syns också i att de stora har byggt enorma affärskomplex helt och hållet med egen finansiering. Nu börjar ändå kampen om marknadsandelar synas i livsmedelshandeln. Rapporterna för januari visar på minskad försäljning också för de stora.

 

Kesko gick i veckan ut med en brett upplagd där de lyfter fram både pris och kvalitet på den inhemska maten. Det är rätt väg att gå. Om vi någon gång ska gå in för inhemskt så är det nu!

Mats Nylund

Categories