Tillbaka till bloggen

Skäl att hålla huvudet kallt

Österbottens tidning 5 februari 2017. 

Republikens president Sauli Niinistö öppnade 2017 års riksmöte senaste torsdag. I sitt öppningstal betonade presidenten Finlands starka demokrati och hur viktigt det är att tänka efter före vi reagerar på alla snabba nyheter som kommer via dagens snabba mediaflöde. När man ser vad ogenomtänkta tweetar eller förhastade uppdateringar på sociala medier leder till är det lätt att hålla med presidenten. Samhällsdebatten gynnas inte av tillspetsade åsikter och framför allt inte av personangrepp.

Republikens president Sauli Niinistö öppnade 2017 års riksmöte senaste torsdag. I sitt öppningstal betonade presidenten Finlands starka demokrati och hur viktigt det är att tänka efter före vi reagerar på alla snabba nyheter som kommer via dagens snabba mediaflöde. När man ser vad ogenomtänkta tweetar eller förhastade uppdateringar på sociala medier leder till är det lätt att hålla med presidenten. Samhällsdebatten gynnas inte av tillspetsade åsikter och framför allt inte av personangrepp.

Riksdagen kommer att behöva ett gott debattklimat under våren som kommer. Vi har ovanligt stora lagstiftningsprojekt som ska behandlas klart innan våren. Den största är naturligtvis reformen av social- och hälsovården och den nya landskapsförvaltningen. Lagen om jourförordningen var bara en liten förpostfäktning innan de verkligt stora lagförslagen kommer till riksdagen. Ett av de stora frågetecknen gäller lagförslaget om valfrihet som just gått ut på remissrunda. Frågan är om regeringen lärt sig något av jourlagens behandling där till och med presidenten ingrep med ett ytterst ovanligt ställningstagande. Kommer regeringen att beakta de utlåtanden som ges eller kör man på precis som med jourlagen så att egentligen ingen respons beaktas? Uttryckligen lagen om patientens valfrihet är ytterst utmanande för de språkliga rättigheterna.

I politiken är det sällan som det lönar sig att ta ryggsegrar. Det är så gott som alltid bättre att söka någon slags samförstånd eller försöka hitta kompromisser. Det kan man hitta antingen genom beredning i parlamentariskt tillsatta arbetsgrupper eller genom att seriöst beakta de synpunkter som kommer fram i en utlåtanderunda. När det handlar om det som kallas för århundradets största reform är detta viktigare än någonsin.

Andra lagförslag som helt säkert kommer att väcka livlig debatt är lagen om språkförsök där man kan välja bort det andra inhemska språket. Liberaliseringen av alkohollagstiftnigen kommer också helt säkert också att ge upphov till en livlig debatt. Riksdagen kommer också att behandla flera medborgarinitiativ under våren, och de två som kommer att debatteras allra flitigast är medborgarinitiativet om det brutna pensionsindexet och medborgarinitiativet om eutanasi.

Många av de frågor som riksdagen kommer att behandla under våren är alltså sådana som väcker starka känslor. Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen förändrar stora delar av den allra viktigaste samhällsservicen. Språkförsöket upplevs av många som ett sätt att underminera svenskans ställning som nationalspråk. Eutanasi berör människans förhållande till liv och död. Ända sedan förbudstiden har alkohollagstiftningen engagerat finländarna och alla har en egen uppfattning om liberalisering kontra begränsningar. Vi har all anledning att ta presidenten på allvar och hålla huvudet kallt och tänka efter före vi uttalar oss.

Mats Nylund, riksdagsledamot, SFP

Mats Nylund

Categories