Tillbaka till bloggen

Regeringskris eller skådespel?

Syd-Österbotten lördagen den 17 juni 2017.

Den politiska veckan har varit dramatisk. När Jussi Halla-aho vann ordförandevalet på Sannfinländarnas partikongress för en vecka sedan gick det att förutspå problem i regeringen. Förutom att Halla-aho vann stort över Soinis favorit Sampo Terho, hör alla tre viceordföranden till Halla-ahos supportrar. Det tidigare sannfinländska etablissemangets nederlag underströks ytterligare av att den nyvalda ordföranden i ett av sina första uttalanden förutsatte att partiets grundare Timo Soini bör dra sina egna slutsatser gällande utrikesministerposten.

På måndag eftermiddag meddelade Centerns ordförande Sipilä och Samlingspartiets ordförande Orpo att det på grund av olika i syn i värdefrågor inte finns förutsättningar att fortsätta ett regeringssamarbete med Sannfinländarna. Därmed stod landet inför en regeringskris. Senare under dagen meddelade statsministern att han sannolikt lämnar in regeringens avskedsansökan till presidenten under tisdagen.

Det som sedan hände är politisk historia. En majoritet av den sannfinländska riksdagsgruppen, inklusive Soini, begär avsked och bildar en ny grupp som meddelar att de är redo att fortsätta i regeringen. I ett huj är regeringskrisen avvärjd och allt återgår till den ordning som rådde innan lördagen.

Den rödgröna vänstern hann redan kräva nyval. I grundlagens 26 § stadgas om förtida riksdagsval. Själva paragraftexten är kortfattad men i lagens motiveringar sägs att det krävs en långvarig parlamentarisk kris för att utlysa nyval. En regeringskris som varar ett dygn kan definitivt inte anses långvarig.

Många har också frågat sig om det är förenligt med vår statsförfattning att regeringen fortsätter som om inget hänt trots att fem av regeringens ministrar inte länge representerar något politiskt parti. Enligt lagkunniga är det fullt möjligt och inkommande måndag och tisdag kommer riksdagen att debattera vad som hänt och rösta om regeringens förtroende.

Juridiskt följer förfarandet lagen. Problemen handlar snarast om trovärdighet. Är Sipiläs och Orpos starka uttalanden om skillnad i värdegrund mellan dem och Halla-aho trovärdiga? De två ledargestalterna i den nya riksdagsgruppen, Sampo Terho och Simon Elo, ligger politiskt mycket nära Halla-aho. De är både starkt invandringkritiska, nationalistiska och konservativa. Båda är aktiva i Suomalaisuuden liitto, Terho som styrelseordförande och Elo som styrelsemedlem. Följaktligen driver de en språkpolitik med målet att marginalisera svenskan. Båda är också starkt EU-kritiska. Har det vi upplevt denna vecka alltså varit en riktig regeringskris eller har det bara varit ett skådespel?  

Mats Nylund

Categories