Tillbaka till bloggen

Nylund: En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intressen

Pressmeddelande 21.3.2018

Idag förde riksdagen en aktualitetsdebatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt landskapens möjligheter. Debatten hade initierats av flera ledamöter från olika partier.

- En diskussion om Finlands landsbygdspolitik är välbehövlig. Det går bättre än på länge för Finlands ekonomi och även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, så sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts som t.ex. fabriken i Äänekoski, lyfter riksdagsledamot Mats Nylund fram.

Finland är ett av de mest glesbebyggda och landsbygdsdominerade landet i EU. Ändå saknar Finland stora satsningar som behövs för att skapa nya arbetsplatser eller serviceformer på landsbygden. Till exempel har Sverige satsat 1,2 miljarder kronor (ca 130 miljoner euro) för att människor ska kunna bo och jobba i hela Sverige.  

-   Att hålla landsbygden livskraftig och bebodd ligger i hela landets intresse. I det politiska planeringsarbetet behöver vi utgå från städernas och landsbygdens olika behov. I städerna betyder det bl.a. satsningar inom markplanering, nya bostäder samt kollektiv trafik, medan det på landsbygden innebär satsningar på infrastruktur, utbildning och nödvändig samhällsservice, säger Nylund.

Mats Nylund

Categories