Tillbaka till bloggen

Politisk kohandel med högt pris

Vasabladet tisdagen 25 april 2017.

I onsdags fick jag besöka den stora finalen i tävlingen Ung Företagsamhet, där målsättningen är att unga lär sig företagsamhet och ekonomi. Österbotten var väl representerat med aktiva ungdomar ända från högstadieålder till unga vuxna med egna företag. Vi har alla anledning att vara både optimistiska och stolta över den drive som ungdomarna gav prov på

Dagen fortsatte med ett besök hos Finlands företagare rf. som gav sin syn på den ekonomiska utvecklingen och vilka politiska åtgärder de anser vara nödvändiga för att höja sysselsättningsgraden. Finlands välstånd bygger på företagandet. I företagen skapas resurserna. Det är ändå den offentliga sektorn som skapar förutsättningarna för företagsamhet via utbildning, social- och hälsovård, lag- och ordning och kommunikationer. Vikten av att satsa på utbildningen kan knappast överskattas. Det gäller hela kedjan från grundutbildning och yrkesutbildning till högskolornas och universitetens toppforskning.

I början på nästa vecka har halva regeringsperioden gått och regeringen samlas till halvtidsgranskning. Enligt uppgifter i Yle så blockerar Sannfinländarna nu den absolut livsviktiga reformen av yrkesutbildningen. Redan i år ska yrkesskolorna spara 190 miljoner euro men lagstiftningen för det saknas. Sannfinländarna vill enligt samma källa driva på försöket med frivillig svenska hårdare än idag och om uppgifterna är korrekta så är de alltså beredda att sätta hela yrkesutbildningen med  drygt 300 000 studerande på spel för en vinst i en symbolfråga.

Regeringens viktigaste målsättning är att skapa nya arbetsplatser. Det skapas de facto nya arbetsplatser idag men redan nu står det klart att de inte kommer att uppnå sitt mål på 110 000 nya arbetsplatser. Inte i alla fall när Sannfinländarna håller på med politisk kohandel och väljer kortsynt partipolitisk nytta över det som är  det bästa för Finland. Vi fick redan se hur regeringen valde att inte backa upp Österbotten, som är ett av Finlands absolut viktigaste landskap när det gäller export och Nordens starkaste teknologi- och energikluster, utan valde att flytta bort fulljouren från Vasa Centralsjukhus.

Finland har inte råd att spela farliga politiska spel på bekostnad av vår utbildning och våra studerande – våra unga företagare. Jag förstår att Sannfinländarna måste få någon slags seger efter att de tvingats äta upp största delen av sina vallöften och väljarna svikit dem i kommunalvalet. Men att söka en symbolseger där insatsen är framtiden för bland annat Finlands mest framgångsrika yrkesskolor, Yrkesakademin och Optima, är mycket dyrköpt. 

Mats Nylund

Categories