Tillbaka till bloggen

ÖT november 2013

Budgetförslaget för nästa år säger att alkoholskatten ska höjas med i genomsnitt sju procent. Höjningen är hälften mindre än vad regeringen tänkt på våren. Det beror på att resenärernas import från främst Estland ökat med cirka tio procent denna sommar jämfört med föregående. Regeringen bedömer sannolikt helt korrekt att den tänkta 14 procentiga höjningen skulle ha öka resenärsimporten ytterligare och minskat statens skatteintäkter. Alkoholforskarna och sakkunniga tjänstemän på Social- och hälsovårdsministeriet förespråkade en större höjning.

 

Oberoende om beslutet är rätt eller fel så är det symptomatiskt för den finländska alkoholpolitiken. I så gott som all annan lagstiftning så tillmäts forskares och experters åsikter en ganska stor betydelse men när det gäller alkohol så anser plötsligt väldigt många att forskarna har fel. Ett annat exempel på ovanstående är de grönas partidagsbeslut från maj där de gick in för att driva förslaget att kunderna ska få köpa med sig vin, öl eller cider från restaurangen. Genomfört skulle förslaget öka antalet försäljningsställen från de 350 Alkobutiker vi har idag till över 6 000 nya ställen där finländaren kan köpa sin vinflaska. Enkelt uttryckt så skulle förslaget skrota statens alkoholmonopol och hela den nu gällande alkoholpolitiken.

 

Vår alkohollagstiftning förnyas som bäst. Ett av de förslag som  kastats fram har varit att sänka den högsta tillåtna promillehalten i mellanöl som säljs i kiosker och butiker från nuvarande 4,7 till 3,5 procent som är det som gäller i Sverige. Redan som tanke har promillesänkningen mött en massiv kritik. De alkoholforskare som presenterat förslaget har anklagats för förbudsmentalitet och förmynderi. Trots det så kan det finnas anledning att jämföra oss lite med Sverige. År 1960 drack finländarna mindre än hälften av svenskarna. I början på sjuttiotalet efter att mellanölsförsäljning i butikerna blivit tillåtet i de flesta kommunerna passerade vi Sverige. Efter EU-medlemskapet då vi öppnade för försäljning av cider och longdrinks i butiker och kiosker så har vi dragit ifrån så att filändaren drack under 2012 9,6 liter alkohol och svensken 7,8 liter. En skillnad på över tjugo procent som syns bland annat i att finländarnas dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar är dubbelt högre än i Sverige och att antalet fall av skrumplever per invånare är högst i Europa idag.

 

Jag betecknar mig själv som liberal, jag stöder individens rättigheter och jag är inte nykterist. Men när jag följer vår alkoholpolitik så har jag mer och mer börja stöda den restriktiva linjen. Vi accepterar bältestvång, fartbegränsningar, bilbesiktning och till och med dyra mopedkörkort för att det minskar antalet trafikdöda. Det kan faktiskt vara rätt att acceptera dyr sprit från Alko och begränsad tillgänglighet när det bevisligen minskar totalkonsumtionen.

Mats Nylund

Categories