Tillbaka till bloggen

ÖT maj 2014

En vecka har gått efter EU-valet. Folket har sagt sitt. Valsegrarna är nöjda och försöker analysera vad man gjorde rätt. Förlorarna slickar sina sår och försöker se vad de kan göra annorlunda till nästa val. Analysen och rapporteringen har varit omfattande och riktas det politiska intresset på miniregeringsförhandlingarna som ska hållas runt midsommar.

 

Väljarna tar sitt röstningsbeslut på basen av den bild de har av partiet och kandidaten. Trots att vi kandidater åker runt i bygderna månaderna innan valet så är det endast en bråkdel av väljarna som träffar sin kandidat personligen så för de flesta tas beslutet på basen av vad som rapporteras i media om kandidaten, partiernas politik, uppgifter på social medier och naturligtvis valreklam. Det är alltså mycket viktigt att väljarna får riktig och korrekt information.

 

För seriösa nyhetsmedier är faktakontrollen viktig och den är en del av journalistens yrkesetik. Det är väl snarast tidsbrist som gör att en del faktafel också går igenom i media. Däremot är ansvaret för korrekta uppgifter i partiernas och kandidaternas valmaterial och bloggar helt deras eget. I detta val fanns för första gången en fristående webbsajt, Faktabaari, med journalister som arbetade ideellt och kontrollerade partiernas och kandidaternas påståenden genom att anlita tiotals experter. Risken att brinna för felaktiga uppgifter ökade alltså markant. Faktabaari rättade mera än fyrtio felaktiga påståenden under EU-valkampanjen.

 

En av myterna som fortfarande lever mycket segt är att Finland skyfflar miljarder och åter miljarder till EU:s krisländer istället för att använda dem på våra egna nödställda. Att påståendet är felaktigt är inte svårt att kontrollera. Det räcker med att se på riksdagens beslut om Finlands statsbudget. Det enklaste sättet att beskriva besluten är att Finland via olika stödmekanismer ställt sig i borgen för lånen till krisländerna. Finska staten har också deponerat cirka 1,5 miljarder i det europeiska stabiliseringsinstrumentet som faktiskt lugnade oron på finansmarknaden.

 

Man kan inte kräva att gemene man hinner ta en titt i budgetboken, men de uppställda borde veta bättre. Sannfinländarna har tre representanter i riksdagens finansutskott och borde ha alla förutsättningar att förstå vilka beslut Finland gjort.  Men istället gör de en kampanj där de låter förstå att Finland har plånboken öppen för slarviga krisländer. Inte nog med att de sprider vilseledande information, de försöker dessutom vinna val på felaktiga påståenden.

 

Vi har alla rätt att tycka olika om saker, men vi har också rätt att göra det på basen av sann information. I Faktabaari var det de populistiska partierna som förvrängde sanningen mest. Av dessa hade sannfinländarna de bästa förutsättningarna att checka sin information. Det är ofinskt att inte kunna lita på varandra i Finland. Detta val visade att vi inte kan lita på sannfinländarna.

Mats Nylund

Categories