Tillbaka till bloggen

ÖT juni 2015

I slutet på förra veckan gjorde Österbotten ett synligt nedslag i vår huvudstad. I tre dagar presenterade företag och näringsliv, städer och kommuner samt förenings- och kulturlivet sig för Helsingforsarna via evenemanget Popup-Österbotten. Media har rapporterat flitigt från tillställningen och det mesta har varit positivt. De utställare jag talat med har också varit nöjda.

Det är alltid svårt att mäta värdet av en storsatsning som denna. Kostnaderna uppgår till närmare 800 000 euro och resultatet kan ses först på sikt. Det är ändå klart att Österbotten och de österbottniska företagen har nytta av synlighet och uppmärksamhet. Det är häpnadsväckande många som ännu är omedvetna om att arbetslöshetssiffrorna för Österbotten är de lägsta i hela landet, och att exportindustri i vårt landskap skapar mervärde och välfärd som sprids till alla finländare.

Detta är tack vare vårt mångsidiga näringsliv. Grunden läggs av primärproduktionen, livsmedelsförädlingen och skogsindustrin. Exporten utgörs av verkstadsindustrin och världens bästa båtar. Inte heller att glömma är energiklustret i Vasa som bidrar med stort kunnande. Framgången i Österbotten bygger på företagsandan som funnits i alla tider.

Finland är geografiskt ett långt land och ibland är det bra att påminna huvudstadsregionen om att det faktumet. Finland utgörs av alla dess regioner och utan regionerna skulle Finland inte klara sig. Det är ute i bygden som en stor andel av vårt BNP arbetas fram.

Mats Nylund

Categories