Tillbaka till bloggen

ÖT januari 2014

När riksdagen inleder sin vårsession så kommer medborgarinitiativet som vill göra det ena av våra nationalspråk, svenskan, frivilligt i grundskolan att överlämnas. Namnen har samlats av föreningen Vapaa Kielivalinta, Suomalaisuuden Liitto samt Sannfinländarnas och Samlingspartiets ungdomsorganisationer. Namninsamlarnas hemsida toppas av en rad med jublande ungdomar som hoppar högt i luften av lycka. Jag drar mig inte för att kalla kampanjen mot svenskan för missriktad, enfaldig och direkt skadlig.

 

Majoriteten av de finländska riksdagledamöterna ser Finlands ekonomi som den viktigaste politiska frågan år 2014. De flesta är också överrens om att landet ska lyftas via exportindustrin. Påståendet att om finländska företag ska klara sig på den globala marknaden så behöver de välutbildad och språkkunnig personal skrivs under av de flesta. Däremot så är kunskapen både om vår exportindustri och om våra viktigaste affärskontakter utanför Finlands gränser häpnadsväckande svag.

 

Många är totalt omedvetna om att den överlägset största exportmarknaden för finländska företag är Sverige. Det samma gäller det faktum att finländska företags överlägset största investeringar utomlands finns i Sverige. De största utländska investerarna i Finland kommer från – just det – Sverige. Sveriges ekonomi växer idag ungefär dubbelt snabbare än Finlands. När 1 200 amerikanska företag har placerat sitt nordiska huvudkontor i Stockholm så har två sitt huvudkontor i Helsingfors. Märk väl att detta också gäller de amerikanska företag som siktar in sig på den ryska marknaden!

 

Ett minimum av strategiskt tänkande ger vid handen att det enda rätta för vårt land är att inleda studierna i svenska betydligt tidigare än idag och utökas timresursen kraftigt. Det är klokt affärsmässigt och det är klokt för individerna. Visst kan man sprida floskler om att engelskan tagit över som business-språk och annat sådant struntprat men alla som talat med erfaren affärsman eller läst en enda lärobok i marknadsföring så vet hur viktigt språk och kultur är i affärslivet.

 

Medborgarinitiativet handlar uttryckligen om att få bort svenskan och få, om ens någon, tror på riktigt att frivillighet ökar motivationen att läsa svenska. Jag har inte hört talas om en enda idrottsledare eller hälsoprofet som skulle vilja göra gymnastiken frivillig i skolan för att öka intresset för den. Lika lite har jag hört någon företagsledare från våra teknikorienterade exportindustrier som vill öka de unga ingenjörernas kunskap och intresse i matematik genom att slopa tvångsmatematiken i grundskolan.

 

Genomförs frivillig svenskundervisning i grundskolan så skadas vårt näringsliv. De finskspråkiga ungdomar som i oförstånd väljer bort svenskan lider på sikt eftersom deras avancemangsmöjligheter begränsas och deras arbetsmarknad krymper. Månne inte majoriteten i vår riksdag kommer till samma slutsats?

Mats Nylund

Categories