Tillbaka till bloggen

Ökad ojämlikhet

Vasabladet tisdagen 28 november 2017. 

I fredags lämnade Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Gröna förbundet in en interpellation om den ökade ojämlikheten i det finländska samhället. SFP valde att inte delta i interpellationen. Vi delar vänsterpartiernas oro för en ökad ojämlikhet och vi oroar oss för vad regeringens centraliseringspolitik medför för servicen ute i regionerna. Däremot är vi inte så cyniska så vi tror att regeringen medvetet och av ideologiska skäl kör ner vårt välfärdssamhälle. Vi tror inte heller att den rätta vägen att minska ojämlikheten i samhället är ytterligare skatteskärpningar. Den rätta vägen att minska ojämlikheten i samhället är att öka sysselsättningsgraden så att mänskorna får arbete.

 

 

Endast genom arbete kan vi skapa välstånd. Finland har enligt OECD:s färska skattestatisk den fjärde högsta totalskattegraden av alla OECD-länder. Dessutom beskattar vi uttryckligen arbete väldigt hårt i Finland. I sin skuggbudget föreslår SFP större sänkningar av inkomstskatten än regeringen. Dessutom är SFP:s skuggbudget den enda av oppositionspartiernas där skattegraden minskar i alla inkomstgrupper. Den vägen ökar vi köpkraften, stimulerar efterfrågan och skapar fler arbetsplatser.

Sänkt skatt på arbete i kombination med en större höjning av garantipensionen, att vi drar tillbaka indexfrysningen av folkpensionen, höjer studiestödet och barnbidragets ensamförsörjartillägg gör att SFP:s skuggbudget minskar inkomstklyftorna jämfört med regeringens budgetförslag. SFP:s skuggbudget visar klart att det går att sänka inkomstskatten och höja Finlands konkurrenskraft på ett socialt rättvist sätt.

Vi  är övertygade om att en klok ekonomisk politik också förutsätter reformer i arbetslivet och en förnyad familjepolitik som gör att ansvaret för barnen fördelas jämnare än idag och fler kvinnor får tillgång till arbetslivet. Vi föreslår ett långsiktigt 12-punktsprogram för de allra svagaste i samhället. Där lyfter vi bland annat fram vikten av att tidigt reagera på mental ohälsa och vi lyfter fram den växande gruppen pojkar och unga män som hamnar utanför samhället med vare sig utbildning eller arbete. Och inte minst är vår massiva satsning på utbildning ägnad att minska ojämlikheten på alla nivåer.

Ojämlikhet är ett samhällsproblem och SFP tror inte att vår nuvarande regering är på rätt väg när de centraliserar social- och hälsovården, förhindrar mindre sjukhus att upprätthålla vård eller när de gör massiva nedskärningar i utbildningsväsendet. Men vi tror inte heller att hård retorik och ifrågasättande av regeringspartiernas motiv i kombination med skärpt beskattning som sänker vår konkurrenskraft är rätt väg att gå. SFP kommer också att rösta för misstroende – men vi gör det för att vi har ett bättre alternativ.

Mats Nylund

Categories