Tillbaka till bloggen

Nylund: Regeringens Kemera-lag äventyrar industrins virkestillgång

- Regeringens förslag har förödande effekter just nu, då skogs- och energisektorns behov av virke växer snabbare än någonsin. Förslaget äventyrar industrins virkestillgång i ett väldigt känsligt läge och förvärrar skogsindustrins säsongvariation, säger Nylund.

Regeringen föreslår att stödet för bekämpning av rotticka i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) slopas. I den nya lagen skulle innehavaren av avverkningsrätten vara skyldig att bekämpa rottickan utan kompensation. År 2015 användes 7 miljoner euro stödpengar för bekämpningen.

- De skogsägare som säljer sommarstämpling till industrin, får redan nu en tilläggskostnad på 100 € per hektar för bekämpningen av rotticka. Detta leder till en marknadsstörning som minskar på skogsindustrins lönsamhet och leder till att skogsägarna skjuter upp försäljningen till mellan november och maj, då man inte behöver göra bekämpningen, konstaterar Nylund.

Nylund säger sig förstå behovet att spara, men konstaterar att regeringen tagit till fel metod. Enligt Nylund vore det mycket klokare att minska på stödet för insamling av klenvirke.

 

Nylund: Hallituksen Kemera-laki vaarantaa teollisuuden puunsaannin

- Hallituksen esityksellä on tuhoisat vaikutukset juuri nyt, kun metsä- ja energiasektorin puun tarve kasvaa enemmän kuin koskaan. Esitys vaarantaa teollisuuden puun saannin erittäin herkässä vaiheessa ja pahentaa metsätalouden kausivaihtelua, sanoo Nylund.

Hallitus esittää juurikäävän torjumiseen tarkoitetun tuen poistamista kestävän metsätalouden rahoituslaista. Uudessa laissa hakkuuoikeuden haltija olisi velvoitettu torjumaan juurikääpää ilman korvausta. Vuonna 2015 torjumiseen käytettiin 7 miljoonaa euroa tukirahoja.

- Kesäleimikoitaan teollisuudelle kauppaaville metsänomistajille aiheutuu jo nyt jopa 100€ hehtaarikohtaiset lisäkustannukset juurikäävän torjunnasta. Tämä johtaa markkinahäiriöihin, joka vähentää metsätalouden kannattavuutta ja johtaa siihen, että metsänomistajat siirtävät kauppaa marraskuun ja toukokuun väliselle ajalle, jolloin torjuntaa ei tarvitse suorittaa, Nylund toteaa.

Nylund sanoo ymmärtävänsä säästötarpeen, mutta toteaa hallituksen valinneen väärän keinon. Paljon järkevämpi vaihtoehto olisi Nylundin mukaan pienpuun keruun tuen laskeminen.

Mats Nylund

Categories