Tillbaka till bloggen

Nu krävs beslut om vargen

Krönika i Vasabladet lördag 9 juni 2018. 

I onsdags presenterade naturresursinstitutet Luke sin senast uppskattning av vargbeståndet i Finland. Rapporten bekräftar det som alla österbottningar fått veta under den senaste vintern. Finlands vargstam har ökat med sex flockar. Dessutom har tyngdpunkten för hela vargstammen flyttats västerut och hela 70 procent av vargarna finns nu i västra Finland. Orsaken till det är enligt Luke tillgången på föda. Den mycket stora älg- och hjortdjursstammen i västra Finland fungerar som ett smörgåsbord för vargen och lockar följaktligen hit den. I Österbotten har vargstammen fördubblats på ett år.

I Österbotten fanns enligt rapporten 5-6 flockar med totalt cirka 30 vargar i mars 2018. Dessutom finns det kringstrykande ensamvargar. Lukes uppskattning är alltså gjord innan vargen fått valpar. Det genomsnittliga antalet valpar har under de senaste åren varit 3,9 och det betyder att vi utöver uppskattningen i mars sannolikt har flera än 20 st. vargvalpar i Österbotten.

Biologen och naturföretagaren Mattias Kanckos i Pedersöre, som också är en rutinerad jägare, förutspår stora bekymmer i augusti och senare i höst när valparna ska lära sig jaga. Det mesta tyder alltså på att vi som krävt åtgärder mot närgångna vargar under senaste vinter inte varit ute i ogjort väder utan tvärtom gjort en korrekt bedömning av situationen.

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott har tagit upp en revidering av Finlands vargskötselplan som ett eget ärende och begärt in en utredning från Jord- och skogsbruksministeriet som ska ges till riksdagen senast innan utgången av augusti. Då borde också Luke ha kommit med en vetenskapligt godkänd matematisk modell för att uppskatta antalet vargvalpar så att vi under inkommande höst har en mera korrekt bedömning av stammens storlek och inte som hittills siffror som är föråldrade redan då de publicerar.

Regeringen och den ansvariga ministern måste nu utan dröjsmål göra det lättare att få dispens för skyddsjakt på varg som rör sig nära tomter och hotar människors trygghet och husdjurs och boskaps liv och hälsa. Idag har vi två olika skyddsnivåer på varg i Finland. I renskötselområden skyddas vargen enligt bilaga 5 i EU:s art- och habitatdirektiv, alltså är begränsad jakt möjligt, och i resten av landet enligt bilaga 4. Det är absolut nödvändigt att det överdrivna skydd som nu råder utanför renskötselområdet upphör och att hela landet får samma regelverk som på renskötselområden. Det betyder inte att vargen ska utrotas utan det innebär att regelverket för när man får eliminera problemvargar blir avsevärt enklare än idag.

Nu på måndagen ordnar Österbottens  svenska producentförbund och Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening en vargdemonstration på Vasa torg i samband med Österbottens förbunds vargforum. Jag är tyvärr förhindrad att delta men stöder initiativet fullt ut och jag vill uppmana alla österbottningarna att delta i demonstrationen och visa sin åsikt. Nu krävs det beslut!

Mats Nylund

Categories