Tillbaka till bloggen

Mats Nylund i debatten om geografisk information: Beakta båda nationalspråken från början

PRESSMEDDELANDE 23.5.2018

En likvärdig behandling av nationalspråken är av största vikt då vi förnyar lagstiftning för geografisk information. Det understryker riksdagsledamot Mats Nylund (SFP).

Riksdagens debatterade på onsdagen statsrådets redogörelse om geografisk information. I dagens läge uppstår snabbt nya servicebehov i samhället som grundar sig på databaser med geografisk information.

Nylund framhåller att vanliga adresserna hör till det mest centrala i geodatabaserna.

– Som det betonas i statsrådets redogörelse bör adresserna vara felfria och adressuppgifterna av hög kvalitet för pålitligheten i systemet. Det förvånar mig ändå att man i redogörelsen glömt att betona – eller ens att problematisera – att som tvåspråkigt land behöver vi felfria adressuppgifter på två språk.

– Hur har regeringen tänkt sköta fungerande geografisk information på båda nationalspråken, finska och svenska, frågar Nylund.

Han betonar att arbetet borde koordineras med beredningen av den nya ortsnamnslagen.

– Det är varken dyrt eller svårt om man beaktar behovet i ett tillräckligt tidigt skede av lagberedningen och när man bygger upp programvaran, säger Nylund.

 

Mats Nylund

Categories