Tillbaka till bloggen

Målet fördubbla matexporten

Vasabladet, lördag 13 maj.

Ett av de viktigaste sätten att förbättra Finlands ekonomi är att öka exporten. En sektor där vår bytesbalans är mycket skev är livsmedelsbranschen. Vi importerar livsmedel, inklusive drycker, för cirka fyra och en halv miljarder euro per år medan vår livsmedelsexport bara uppgår till cirka en och en halv miljard. Glappet är alltså närmare tre miljarder per år. Vi kan bättre än så.

Den ryska importbojkotten slog hårt mot vår livsmedelsexport och minskade vår export med flera hundra miljoner euro i ett slag. Det är en lång process att ta sig in på nya marknader men efter ett par år av intensivt arbete så ser det ut som om nya marknader skulle öppna sig för de finländska livsmedelsföretagen. I höstas fick köttförädlingsföretaget Atria exporttillstånd för svinkött till Kina och nu i veckan så meddelade vår nya jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att Hongkong har beviljat importtillstånd för finländska ägg, äggprodukter och nötkött.

Bakom de här marknadsöppningarna ligger det ofta år av arbete. Först ska det skapas ett intresse för de finländska produkterna. Kvaliteten ska bevisas och verifieras, men den svåraste delen handlar naturligtvis om att få konsumenter som tidigare kanske är helt obekanta med finländsk mat att pröva på den. Livsmedelsindustriförbundet har tillsammans med statens exportbefrämjande nätverk Team Finland startat upp ett projekt som heter Food from Finland. Målsättningen är att fram till år 2020 fördubbla värdet på vår livsmedelsexport till tre miljarder euro per år. Målet är inte nödvändigtvis så orealistiskt som det kan verka i första hand.

Vi har nämligen flera trumfkort på hand bara vi klarar av att omvandla det till pengar. Vår mat är erkänt ren. Det beror både på vårt kalla klimat som håller en hel del skadegörare borta men också på vår strikta lagstiftning gällande odlingsmetoder och djurskydd. Spårbarheten från slutprodukt ända till den enskilda gården är unik i världen. I den finländska husdjursskötseln så används antibiotika endast för behandling av sjukdomar och inte i förebyggande syfte. Därför är vår antibiotikaanvändning bara en bråkdel jämfört med många av våra konkurrentländer. Det saknas alltså inte argument för den finländska maten.

Om målsättningen att fördubbla vår livsmedelsexport ska gå i lås så krävs det att mervärdet också syns hos primärproducenterna. Idag tvingas de finländska bönderna producera premiumkvalitet till bulkpris - här måste vi få till stånd en livsmedelspolitik som förbättrar primärproduktionens lönsamhet. Det behövs också mer kunnande och expertis inom marknadsföring och export. Helt enkelt måste vi skapa mer framgångsrika livsmedelskedjor, och om vi lyckas med det har vi all möjlighet att öka vår livsmedelsexport.

 

Mats Nylund

Categories