Tillbaka till bloggen

KP toukokuu 2014

Valitsemme 25. toukokuuta uuden Euroopan parlamentin. Äänestysinto edellisissä parlamenttivaaleissa on ollut heikko. Äänestysprosentti Suomessa on liikkunut hieman yli 40 prosentissa. Syitä on varmasti monia, mutta yksi on ainakin se, että EU tuntuu etäiseltä ja monien mielestä äänestystulos ei vaikuta heidän elämäänsä. Tämä johtopäätös on väärä.

 

Maaseutuelinkeinojen tulevaisuuden kannalta EU:n lainsäädäntö on erittäin tärkeä. Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan, CAP:in, linjoista on juuri päätetty vuoteen 2020 asti. Ellei meillä olisi ollut suomalaisia parlamentinjäseniä jotka ovat kiinnostuneita maatalouspolitiikan uudistuksesta ja jotka osallistuivat päätöksentekoon, Suomen kannalta lopputulos olisi ollut merkittävästi heikompi. Suomalaisten parlamentaarikkojen panos oli ratkaiseva oikeudellemme maksaa kansallista tukea.
Kalastuspolitiikka on toinen ala josta EU päättää. Kokemus on osoittanut, että kiinnostus kaupalliseen kalastukseen ja rannikkokalastukseen ollut pientä niillä parlamentin jäsenillä, jotka ovat kotoisin sisämaasta. Jos halutaan, että kalastusta koskeviin kysymyksiin vaikutetaan tehokkaasti, niitä tulisi valvoa joku, joka tuntee rannikkoseudun. Vaikka metsäpolitiikasta päätetään kansallisesti, EU:n vaikutusvalta metsiä koskevissa asioissa kasvaa koko ajan lisääntyvän energia-, ilmasto- ja ympäristösääntelyn kautta. EU:n valmistelun alla oleva metsästrategia on ratkaiseva työkalu ja asiantuntemus Suomen metsäsektorista on aivan välttämätön seuraavassa parlamentissa.

Monet asiat, jotka koskevat maaseutuelinkeinoja, tulevat olemaan keskustelussa Brysselissä seuraavan viiden vuoden aikana. Esimerkiksi hiilipäästöt, uusiutuva energia ja vihannesten kasvihuoneviljely ovat asioita, jotka edellyttävät jatkuvaa edunvalvontaa. Turkistuotanto on jatkuvan uhan alla kun fanaatikot haluavat kieltää tuotannon sekä Suomessa että koko EU:ssa. Nimenomaan Pohjanmaalla on sekä tietoa että tahtoa puolustaa ja edistää turkisalaa.
Suomen maaseutuväestöllä on paljon pelissä. Valitseeko Suomen kansa seuraavaan parlamenttiin ketään parlamentaarikkoa, joka tuntee maaseudun jokapäiväisen elämän ja toimeentulon? Onko valittujen joukossa suomalaista parlamentaarikkoa, joka taistelee meidän asioiden puolesta eikä toimi niitä vastaan ? Valta on käsissänne, teillä on mahdollisuus vaikuttaa. Äänestäkää 25. toukokuuta!

Mats Nylund

Categories