Tillbaka till bloggen

KP marraskuu 2014

Pari viikkoa sitten oppositiopuolueet esittelivät varjobudjettinsa täysistunnossa. Varjobudjettien ajatus on, että ne toimisivat vaihtoehtona hallituksen talousarvioesitykselle ja ne sisältävät usein muitakin ehdotuksia, kuten lakiesityksiä ja toimenpidealoitteita. Keskustelu osoitti sen, että ei ole olemassa yleislääkettä jolla voisimme nostaa Suomen taloudellisesta taantumasta, vaan, että tarvitsemme monia erilaisia toimenpiteitä.

 

Kaikki ovat suurin piirtein samaa mieltä siitä, että Suomen suurin ongelma on työttömyys ja alhainen työllisyysaste. Kun naapurimaan Ruotsin talous on myös viime vuosina kasvanut, Suomi on ottanut takapakkia. Maiden välillä on selkeä ero kilpailukyvyssä ja yksi syy siihen, on Suomen huomattavasti korkeampi kokonaisveroaste. Suomen kokonaisveroaste on tänä vuonna 45,7 prosenttia ja se nousee jo ensi vuonna 46 prosenttiin, noustakseen myös seuraavina vuosina.

Verotuksen kolme tärkeintä periaatetta on: verojen tulee rahoittaa yhteiskuntapalvelumme, verotuksen tulisi olla rakennettu niin, että se kannustaa taloudelliseen aktiviteettiin, eikä jarruta sitä ja verotuksen tulee olla pitkäjänteinen ja ennustettava. Sen lisäksi Suomen verojärjestelmällä on tuloja tasaava vaikutus. Henkilöllä jolla on korkeammat tulot, tulisi myös maksaa enemmän veroja. Suomalaisilla ja kansainvälisillä veroasiantuntijoilla on tapana luokitella veroja niiden taloudellisen kehityksen vaikutuksen mukaisesti. Lähes kaikki ovat samaa mieltä siitä, että työn verotus on se vero, jolla on negatiivisin vaikutus talouteen.

Viime hallituskaudella progressio on kasvanut huomattavasti. Tästä huolimatta kolme oppositiopuoluetta ehdotti varjobudjeteissaan vieläkin ankarampia tuloveroasteikoita. RKP:kin haluaa säilyttää progressiivisen tuloveron, mutta meillä on useampi puoluekokouspäätös siitä, että henkilön tulisi saada pitää vähintään puolet palkastaan.

Tämänpäiväisessä verojärjestelmässä työntekijä maksaa enemmän veroja kun henkilö joka saa tulonsa muulla tavoin, kuten osinkoina tai tuottona sijoituksesta. Kun koko hyvinvointimme rakentuu työhön, minusta tämä signaali on väärä. On helppo vaatia, varsinkin juuri ennen vaaleja, että suurituloisten tulisi maksaa enemmän veroja ja, että tämän tulisi tapahtua nimenomaan työn verotuksen kiristämisen kautta. Minusta on kuitenkin paljon järkevämpää vaatia verotusta joka kannustaa työhön. Kakku on leivottava ennen kuin sen voi syödä.

Mats Nylund

Categories