Tillbaka till bloggen

KP juni 2015

Normitalkoot

Jo edellinen hallitus korosti normitalkoitten tarvetta, eli tarvetta vähentää Suomen ylimitoitettua valvontaa. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti vaalikampanjan aikana ja keskiviikkona eduskunta sai kuulla hallituksen ajatuksia siitä, kuinka normeja poistettaisiin. Pääministeri esitteli suunnitellut suuret linjaukset ja joitakin konkreettisia ehdotuksia. Hallituksen aikomukset ovat hyviä ja kunnianhimoisia. Valitettavasti olemme nähneet samanlaisia ​​lausuntoja myös ennen, ilman suurempia konkreettisia tuloksia.

 

Ensimmäinen viidestä kokonaisuudesta jota hallitus korosti oli, että hallitus perustaa elimen, jonka tehtävänä on arvioida lainsäädännön vaikutuksia, jotta lainsäädännön laatu olisi korkea. Toimenpide on varmasti hyvä, mutta uusi hallinnollinen elin tuskin vähentää byrokratiaa ja määräyksiä. Neljän seuraavan kokonaisuuden tehtävät ovat vähentää sääntöjä jotka vaikeuttavat arkipäiväistä elämää, poistaa alempiasteisia normeja, lupa- ja valitusprosessien sujuvoittaminen ja minimoida viranomaisten välisiä valituksia.

 

Pääministerin puheesta puuttui ympäristölait. EU:n suojatuimalla maalla on saatava uusi käsite suojelulle. Ympäristöviranomaisemme puskevat edelleen läpi pakkolunastuksia täysin vastoin lakiemme henkeä. Pohjanmaan suojatut alueet ovat arvokkaita nimenomaan sen takia, että ihminen on satojen vuosien ajan elänyt luonnosta ja luonnon kanssa, siten jättäen jälkensä siihen. Alueiden suojeleminen ja pakkolunastaminen näyttää minkälainen ympäristölainsuojelumme on ja miten lain tulkitseminen perustuu vääristyneeseen ideologiaan jossa ihmistä ei nähdä osana luontoa.

 

Normitalkoiden työsarka on valtava. Vaikka ympäristöhallinnon suojelemisen into herättää vahvimmat reaktiot, koska se koetaan maalaisjärjen vastaisena ja loukkaavana, on myös paljon muuta tekemistä. Erilaisten lupien pitkät käsittelyajat estävät uusien yritystoimintojen syntymisen, joita tarvitsisimme kipeästi. Viranomaiset tekevät valituksia toisten viranomaisten päätöksistä ja tämä osoittaa selkeitä puutteita hallinnossamme. Maatalousalalla sääntely on mittavaa, monimutkainen ja epälooginen. Suurimalla osalla sääntelyllä ei kaiken lisäksi ole mitään tekemistä ruuantuotannon kanssa. Kun tällaisena sateisena keväänä kylvämisilmoituksen päivämäärää tai viimeistä kylvämispäivää ei voinut muuttaa, direktiivit, lait ja asetukset menevät luonnon ja luomakunnan edelle.

 

Jäämme odottamaan konkreettisia esityksiä normien purkamiseksi.

 

Mukavaa kesää!

Mats Nylund

Categories