Tillbaka till bloggen

KP helmikuu 2015

Yksi eduskuntavaalien suurimmista kysymyksistä tulee olemaan talous ja työllisyys. Suomen hyvinvoinnin pohja on vientiteollisuutemme. Täällä Pohjanmaalla olemme maan parhaita. Meillä on selvästi korkeampi osuus vientiteollisuutta kuin muilla maakunnilla Suomessa ja meillä on edelleen alhainen työttömyysaste verrattuna koko maahan. Jotta voimme ylläpitää tämän etumatkan, tarvitaan monia eri panostuksia mutta yksi tärkeimmistä on se, että liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa.

 

2000-luvulla perusväylänpitomme on huonontunut ja ikävä kyllä alasajon tahti on kiihtynyt. Vuonna 2011 alle 4000 km päällystetyistä teistä oli huonossa kunnossa. Jos nykyinen kehitys jatkuu, tulee vuonna 2020 yli 10 000 km päällystetyistä teistä, olemaan huonossa kunnossa. Nämä tiedot ovat Liikenneviraston tilastoista, mutta saman voi huomata myös äänestäjien viesteistä. Tyytymättömyys on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2010.

 

Edellinen liikenneministerimme asetti parlamentaarisen työryhmän jonka tehtävä oli löytää ehdotuksia sille, miten liikenteen korjausvelkaa voitaisiin vähentää. Olen itse ollut ryhmän jäsenenä. Tavoite oli antaa seuraavalle hallitukselle ehdotus, kuinka kustannamme tiemme, raiteemme ja muun infrastruktuurin tulevaisuudessa ja samalla, kuinka vähennämme korjausvelkaa. Korjausvelan suuruus on tällä hetkellä 2,4 miljardia euroa ja se kasvaa vuosittain.

 

Työryhmän lopputulos on vakavaa luettavaa. Jotta voisimme säilyttää edes tämänhetkisen tilanteen, budjettia on lisättävä 100 miljoonalla eurolla vuosittain. Koska teiden ylläpidon kustannukset nousevat vuosittain, tarvitaan lisäksi 50 miljoonaa euroa per vuosi, jotta ostovoima säilyisi. Jos haluamme ylipäätään parantaa tilannetta tai vähentää korjausvelkaa, vaaditaan vielä 50 miljoonaa euroa lisää. Parlamentaarinen työryhmä ehdottaa siis, että perusväylänpidon budjettia nostetaan 200 miljoonalla eurolla vuodessa.

 

Koska kaikki eduskuntapuolueet olivat edustettuina työryhmässä, niin ehdotus on poliittisesti kohtalaisen ankkuroitu. Jää nähtäväksi kuinka seuraavissa hallitusneuvotteluissa käy, kuin leikkausten tarve on huomattavasti suurempi kuin lisäkustannuksien liikkumavara.

 

Minun näkemykseni on, että perusväylänpito on investointi tulevaisuuteen. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat investointeja kilpailukykyyn joka taas tarkoittaa uusia työpaikkoja. Ja työpaikat taas ovat se, mikä nostaa Suomen taloudellisesta lamasta. 

Mats Nylund

Categories