Tillbaka till bloggen

Hur kommer vi att minnas Sipilä?

Krönika i Österbottens tidning tisdag 26 februari 2019​

Det är nu endast en och en halv månad till riksdagsvalet. Den sittande riksdagen håller sitt sista plenum den 15 mars och efter är det valuppehåll fram till valdagen den 14 april. Tiotals lagar är ännu halvfärdiga och de mest omfattande av dem är givetvis lagarna om social- och hälsovården och landskapsreformen. De flesta bedömer att social- och hälsovårdsutskottet inte kommer att hinna göra alla de ändringar som krävs för att lagpaketet ska överensstämma med vår grundlag. Att det skulle sättas in flera plenum efter 15 mars är ändå osannolikt eftersom det i praktiken innebär att den sittande riksdagens mandat förlängs på bekostnad av valrörelsen. Det är inte något som görs lättvindigt.

Sannolikheten för att regeringen Sipiläs största reform, social- och hälsovårdsreformen, blir på hälft är alltså överhängande. För stora förändringar på en och samma gång och en lag beredning där sakkunskap och lyhördhet av allt att döma fått ge vika för stark politisk styrning gör det svårt att ro projektet i land. Att regeringen tvärtemot vad experterna rekommenderade tjurskalligt vägrade att ge Vasa centralsjukhus rätt till omfattande jour visade hur kortsiktig partinytta och regionalpolitik vägde tyngre hos regeringen än våra grundläggande rättigheter och en totalekonomiskt smart lösning. Det återstår att se vad regeringen Sipilä kommer att mest minnas för. Att man l yckades tämligen bra i sin ekonomiska politik och att sysselsättningsgraden steg eller angreppen på det svenska språket, populistpartiernas intåg till regeringsmakten eller något annat.

Denna riksdagskrönika blir min sista i Österbottens Tidning eftersom jag inte ställer upp för omval. När jag såg på de krönikor som jag skrivit till Jakobstads tidning och Österbottningen för 12 år sedan märkte jag att krönikorna handlade om ökat virkesuttag i våra skogar, mås- och skarvproblem och miljömyndigheternas oskäligt långa
 behandlingstider för undantagslov. De handlade om oenighet i  Kronoby om vart man skulle orientera sig i KSSR-processen och evighetsfrågan om för små anslag för vägunderhåll. Andra kolumnämnen var djurrättsfrågor, tvångsfredningar och en bil- och fordonsskattereform med klimatförtecken. Låter det bekant?

Jag har haft förmånen att representera de österbottniska väljarna i Finlands riksdag i tolv år. Att med folkets fullmakt vara med och bygga samhället hör till de värdefullaste uppdragen man kan ha. Jag är uppriktigt tacksam över detta förtroende.

Jag vill tacka Österbottens Tidning och framför allt alla läsare som följt med riksdagsarbetet och kolumnerna. Jag har fått stöd när det behövts och jag har fått kritik när någon tyckt att det varit på sin plats. Till sist vill jag uppmana alla att använda sig av sin rösträtt i riksdagsvalet. Via val bestämmer vi vem som har makten att fatta beslut som gäller Finland och oss alla.
 

Mats Nylund

Categories