Tillbaka till bloggen

Ge fulljour också till Vasa!

Österbottens tidning söndag 21 maj 2017.

Senaste torsdag var medborgarinitiativet om fulljour vid Vasa Centralsjukhus i remissdebatt i riksdagen. Initiativet har engagerat medborgarna på ett sällsynt sätt.  Aktivister har ställt upp och samlat namn för fulljour över partigränserna, oberoende av modersmål och helt oberoende av om de är landsbygdsbor eller stadsbor. 67 000 namn på bara dryga 1 månad är imponerande och visar hur viktig frågan är för Österbotten, för Svenskfinland och för hela vårt fosterland. Rätten till god vård, på sitt eget språk, är en rätt som upplevs som oerhört viktig.

Skulle regeringen ha agerat rationellt och förnuftigt skulle detta medborgarinitiativ inte varit nödvändigt. Nu lät regeringen Sipilä partipolitisk egennytta och halsstarrigt prestigetänkande styra sitt beslutsfattande. Principbeslutet om 12 fulljoursjukhus, som inte har någon annan grund än en politisk kompromiss, fick köra över såväl grundlagsenliga rättigheter, förnuftiga ekonomiska argument och omsorgen om invånarna i ett landskap där varken Centerpartiet, Samlingspartiet eller Sannfinländarna dominerar.

Nu finns det en möjlighet att rätta till det felaktiga beslutet från december. Om det verkligen förhåller sig så som social- och hälsovårdsminister Juha Rehula hävdar, att inget egentligen ändrar i Vasa, så borde det ju vara en enkel sak för regeringspartierna att godkänna medborgarinitiativet. Torsdagens remissdebatt signalerade tyvärr något annat. Ingen från regeringen var på plats för att bemöta medborgarinitiativet. Inte en enda minister var beredd att svara på våra frågor. Det är ingen överdrift att hävda att regeringen och de ansvariga ministrarna visade brist på respekt för den oro som uttrycktes av över 67 000 medborgare.

Bra beslutsfattare försöker inkludera istället för att ställa någon utanför. Bra beslutsfattare kompromissar och sväljer sin stolthet när fakta visar att det är dags att tänka om. Bra beslutsfattare sätter partipolitisk hänsyn i baksätet och människornas bästa i framsätet när vi behandlar frågor som rör de grundläggande rättigheterna.

Regeringens beslut att inte ge fulljourstatus till Vasa sjukvårdsdistrikt upplevs som djupt orättvist och kränkande mot Österbotten och mot hela den finlandssvenska befolkningen. De utspel och ställningstaganden för en stark tvåspråkighet som bland annat statsministern gjort efter jourbeslutet ekar tomt om de saknar täckning i den praktiska politiken. Men nu går det att omsätta ord i gärning. Ge fulljour också till Vasa!

Mats Nylund

Categories