Tillbaka till bloggen

Förfarande som saknar motstycke

Krönika i Syd-Österbotten lördag 20 oktober 2018

Veckan som gått har varit dramatisk i riksdagen. På onsdagen tog riksdagen ställning till regeringens upplysning om dess sysselsättningspolitik och huruvida regeringen ska fortsätta att bereda det impopulära förslaget om att minska anställningsskyddet i företag med mindre än tio anställda. På torsdagen röstade regeringspartierna ner SFP:s förslag om att låta Vasa Centralsjukhus få fulljour. Centern och Samlingspartiet visade med all önskvärd tydlighet att trots att ytterst välgrundade fakta och initierade sakkunniga stödde att också VCS ska få fulljour så vägde simpla partipolitiska hänsyn tyngre. Mot allt förnuft så förbjuds landskapet Österbotten i lag att ordna omfattande jourverksamhet själva. Förfarandet saknar motstycke. Österbottningarna ska minnas detta i riksdagsvalet i april!

En fråga som fortsättningsvis diskuterats är skogens roll i vår klimatpolitik. Ända sedan FN:s klimatpanel IPCC kom ut med sin rapport för knappa två veckor sedan så har både forskare och politiker varit eniga om att vi måste göra mera för att hejda klimatuppvärmningen. Många vill minska på avverkningarna i de finländska skogarna. De senaste två åren har skogsindustrin investerat och ökat förädlingskapaciteten så att virkesförbrukningen kommer att vara minst 10 miljoner kubikmeter per år högre än nu. Skogsindustrins investeringar är långsiktiga och till exempel Metsä Groups nya fabrik i Äänekoski kommer att producera för fullt i tiotals år framöver oberoende av konjunkturerna. Ska vi i Finland minska på avverkningarna så kommer industrin alltså att importera virke. Det betyder att både pengarna och arbetsplatserna flyttar utomlands.

Omloppstiden i de finska skogarna varierar från cirka 70 till 90 år. Det hinner alltså gå tre aktiva mansarbetsåldrar från planta till förnyelseavverkning. I Finland så säkerställer också den skogsägare som avverkar att det växer upp ett nytt bestånd och därför ökar både tillväxten och virkesbeståndet år för år. Skogsägarna investerar årligen 300 miljoner euro i skogsskötselåtgärder för kommande generationers behov.

Förutom arbete och inkomster är skogen viktig för rekreation, jakt, svamp och bärplockning, för biodiversiteten och för klimatet. Men för skogsägaren finns det i praktiken bara ett sätt att få inkomst från sin skog och finansiera skogsskötseln och det är via försäljning av virke. Alla som nu kräver att vi ska minska avverkningarna och inte har något förslag hur det ska finansieras sätter alltså sin hand djupt i skogsägarens ficka. De finländska bönderna blev ofrivilliga betalare för Rysslands invasion av Krim via handelsblockaden och stängda gränser. Det är helt oacceptabelt att de största klimathjältarna vi har i Finland, skogsägarna, nu skulle sättas som betalare för hela samhällets klimatutsläpp

Mats Nylund

Categories