Tillbaka till bloggen

Debatt också efter valet

Tisdagen den 4 april 2017 i Österbottens tidning.

Förhandsröstningen inför kommunalvalet pågår som bäst och det är en vecka kvar till den egentliga valdagen. Det kan knappast ha undgått någon som läser dagstidningen. I ÖT  är debattsidan fylld med insändare från kommunalvalskandidater. Debattviljan hos kandidaterna är hög och tidningen bereder plats för debatten på ett ovanligt föredömligt sätt. En stor del av insändarna är både läsvärda och initierade. De ger konsumentupplysning åt väljarna genom att kandidaterna berättar om vilka samhällsfrågor de jobbar för och anser vara viktiga. 

Diskussionen och viljan att bryta åsikter borde också fortsätta i våra fullmäktigeförsamlingar efter valet, eftersom vi på det sättet hittar de bästa lösningarna i samhällsbyggandet. Ingen politiker eller gruppering sitter ensam med alla de bästa lösningarna. De hittas då man bryter åsikterna mot varandra, samtalar och söker kompromisser. Diskussionen, eller debatten som vi väljer att kalla den, är alltså en förutsättning för goda politiska beslut.

Detta gäller också Finlands riksdag. När vårt parlamentariska system fungerar som bäst så diskuteras regeringens lagförslag först noggrant i en remissdebatt, fortsätter med sakkunnighöranden och slutar med att ledamöterna bedömer om lagförslaget kan gå vidare som sådant eller om det kräver förändringar. Kommer man inte överens så röstar man. För att detta ska fungera bra så krävs att regeringspartierna beaktar att också oppositionspartiernas ledamöter kan ha goda förslag och att oppositionen också kan förhålla sig konstruktivt till regeringens lagförslag.

Tyvärr så har viljan att lyssna på olika åsikter minskat under den senaste tiden. Flera ledamöter upplever att vi för tillfället har svårare än tidigare att lyssna på varandra och söka efter kompromisser.  Oppositionspolitiker upplever att regeringspartiernas ledamöter snabbare än tidigare slår ner oppositionspolitikers ändrings- eller kompromissförslag. Allra tydligast kom detta fram under behandlingen av lagen om jourverksamhet då Vasa centralsjukhus inte fick bli ett fulljoursjukhus. Inga av Sfp:s argument dög, vare sig de gällde vårdkvalitet, avstånd, kostnadseffektivitet eller språklig service. Endast partipolitiken och majoritetens åsikt avgjorde.

Vi har ett förändrat politiskt klimat där viljan att beakta avvikande synsätt är mindre än tidigare. I svenska Österbotten kan vi se till att denna beslutskultur inte sprids till våra kommunfullmäktigeförsamlingar. Den samhällsdebatt som förs i de svenskösterbottniska tidningarna är ett gott tecken. Vi kan fortsätta dialogen också efter valet. På så sätt kan vi försäkra oss om att vi är en av landets framgångsrikaste regioner också inkommande fullmäktigeperiod.

Mats Nylund, riksdagsledamot, SFP

Mats Nylund

Categories