Tillbaka till bloggen

Dagen då världen stannade

Österbottens tidning söndagen den 29 oktober 2017.

I torsdags så stannade världen för flera familjer i nejden. Ett arméfordon och en rälsbuss kolliderade i en ödesdiger plankorsningsolycka i Raseborg och tre beväringar och en äldre man omkom och flera andra skadades. Olyckan kom oss i norra svenska Österbotten nära eftersom en av de omkomna var från Bennäs och en från Karleby. När unga mänskors liv släcks på tröskeln till vuxenlivet känns det speciellt tragiskt och mina tankar går till de drabbade, deras familjer, vänner och anhöriga. De unga männen var i fosterlandets tjänst när olyckan skedde. Både republikens president och försvarsministern skickade  kondoleanser och riksdagen höll en tyst minut för de omkomna.

När jag var tolv år gammal så nåddes vi av meddelandet att min morbror, sju år äldre än jag och då beväring, hade varit med om en trafikolycka med ett arméfordon under tjänsten och var allvarligt skadad. Han levde en månad efter olyckan och så dog han. Min morbror som var något av en förebild skulle inte längre berätta något för mig, ta mig med till servicestationens café eller komma hem till mig och min syster tillsammans med en flickvän om mina föräldrar var borta en kväll. Jag såg hur sorgen och saknaden präglade mina morföräldrar, min morbrors syskon och hela familjen. Jag har kvar brev som han skrev till mig från sjukhuset i Helsingfors. Känslan av orättvisa och frågan varför det skedde kommer till ytan när en ung mänska omkommer.

Alla olyckor kan knappast förebyggas men vissa typer av olyckor kan faktiskt samhället förhindra. Plankorsningar är dödsfällor och obevakade sådana är ännu värre. Jag har växt upp bredvid järnvägen, stambanan, under den tid då plankorsningar ännu var allmänna också där. Bara de plankorsningsolyckor som inträffat i min hemby och grannbyarna har under min livstid krävt en handfull dödsoffer. Nu sker inte sådana olyckor där längre eftersom plankorsningarna ersatts av planskilda korsningar.

Det är försent att förhindra den tragiska olyckan i torsdags. Vi kan bara uttrycka vårt varmaste deltagande med de omkomnas närmaste. Vad vi kan göra är att minska risken för att liknande olyckor sker i framtiden. Det gör vi genom att göra upp en tidsplan och reservera pengar för att bygga bommar och ljussignaler vid de obevakade plankorsningar som ännu finns kvar. Det sparar liv.

Mats Nylund

Categories