Tillbaka till bloggen

Antibiotikaresistens ett av de största hoten

Sydin lördag 3 mars 2018.

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa.  Detta bekräftas av den rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) publicerade tidigare i veckan. Resistenta bakterier har utvecklat motståndskraft mot antibiotika, och försvårar behandlingen av sjukdomar i framtiden.  Antibiotikaresistens ett allvarligt och växande problem både i Finland och i världen.  

Rapporten visar att nivån på antibiotikaresistens skiljer sig markant från ett EU-land till ett annat.  Rapporten visar att de nordiska länderna ligger bra till jämfört med resten av Europa. Vi har betydligt färre problem tack vare en kontrollerad användning av antibiotika. I Finland används inte antibiotika i förebyggande syfte. Endast veterinärer får skriva ut antibiotika. Hos oss har husdjursproducenterna tillsammans med livsmedelsindustrin redan i flera årtionden satsat på ett systematiskt förebyggande hälsovårdsarbete för produktionsdjur. Exempelvis den finländska broileruppfödningen är antibiotikafri sedan 2009 och griskött från grisar som garanterat aldrig fått antibiotika är också på väg till köttdiskarna.

Det effektivaste sättet att hålla användningen av antibiotika på en låg nivå är att förebygga att djur överhuvudtaget blir sjuka. Det har vi lyckats med tack vare goda förhållanden i djurhållningen och satsningar på bland annat hygien och djurens välbefinnande samt bra produktionsbyggnader. 

Vytenis Andriukatis, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, kommenterade rapporten med att vi måste jobba tillsammans och reglera användningen av antibiotika för att vinna kampen. Hans förslag är att vi ska fokusera på de nyckelområden som anges i EU:s handlingsplan mot antimikrobiell resistens. De viktigaste målen i handlingsplanen är att EU ska vara ett område för bästa praxis, att forskning, utveckling och innovation ska främjas och att EU ska intensifiera sina insatser på olika håll i världen för att påverka den globala agendan mot antibiotikaresistens. Med andra ord säger kommissionären att man i hela EU borde ta i bruk den praxis vi redan har i Finland.

Finland är just det område där bästa praxis redan finns. Vi kan visa vägen för en hållbar och ansvarfull användning av antibiotika, både i sjukvården och i djurhållningen. Länder som godkänner att antibiotika för produktionsdjur används i förebyggande syfte eller för att stimulera djurens tillväxt gör den globala sjukvården en björntjänst. Redan nu kan vi alla bidra till att antibiotikan biter när den behövs genom att välja inhemskt kött. Vi ska förutsätta att också stater och kommuner kräver strikta regler för hur antibiotika har använts när de gör livsmedelsupphandlingar. Det handlar om allas vår hälsa!

Mats Nylund

Categories