Tillbaka till bloggen

Alla måste bygga sin egen framtid

Krönika i Vasabladet lördag 8 december 2018

På torsdagen firade Finland sin 101 självständighetsdag. Självständighetsdagen är en dag för tacksamhet mot tidigare generationer och deras uppoffringar och hårda arbete för fosterlandet. Det är en dag för att blicka framåt och tänka på vilket samhälle vi vill överlåta åt våra barn och barnbarn. Det är också en dag att tänka på Finlands plats i världen och vad vi har att ge åt resten av världen.

För hundra år sedan var Finland ett fattigt land. Vi hade just utropat självständighet och det politiska läget var instabilt. Det utkämpades ett blodigt inbördeskrig där finländare sköt ihjäl varandra och spärrade in varandra i fångläger med fruktansvärda förhållanden. Idag 100 år senare är allt annorlunda. Finland ett av världens rikaste länder och världens lyckligaste land enligt FN:s lyckoindex.

Vi har inte nått allt detta tack vare naturrikedomar, ett gynnsamt klimat eller ett ypperligt geografiskt, centralt läge. Det som lyft oss är tre grundläggande saker som utgör byggstenarna för ett gott samhälle: mat på bordet varje dag, god förvaltning med pålitliga myndigheter och en jämlik utbildning åt alla. Den som får äta sig mätt kan gå i skola och lära sig. Pålitlig förvaltning är en grund för den framtidstro som krävs för att mänskor ska satsa på en bättre framtid. Att finländarna har en god läs- och skrivkunnighet, en medvetenhet om omvärlden och en beredskap att lära sig nytt är idag en förutsättning för att vårt land också framöver ska vara ett välfärdssamhälle.

För några veckor sedan besökte jag Mocambique tillsammans med kolleger från sex andra riksdagspartier. Besöket var en del av ett treårigt biståndsprojekt.  Mocambique är ett av världens fattigaste länder. En stor del av befolkningen lever i extrem fattigdom. Fram till 1975 var landet en portugisisk koloni och erhöll självständighet efter en väpnad kamp. Kort därefter startade ett blodigt inbördeskrig. Efter kriget har den ekonomiska utvecklingen i sakta mak börjat spira.

De yttre förutsättningarna för ett välmående samhälle borde finnas. Mocambique har ett gynnsamt klimat för både jord- och skogsbruk. Havet är rikt på fisk, landet har stora floder som kunde producera energi och stora naturrikedomar i form av kol, gas, olja, metaller och ädelstenar.

Mocambique dras med liknande, men ännu värre, problem som Finland hade för hundra år sedan. Trots detta gäller samma tre grundregler för samhällsbygget där som de som gällde för oss. Mat och rent vatten, god förvaltning och utbildning. Och här kan vi på riktigt hjälpa till. Vi kan stöda Mocambique i sitt strävande att föda sin egen befolkning och få sin skog att växa i stället för att den idag skövlas och minskar för varje år. Det finländska skolväsendet hör till det bästa i världen och vi kan hjälpa barn och unga att lära sig läsa och skriva genom att dela med oss av vår kunskap. Vår lagstiftning och våra myndigheter är i en internationell jämförelse högklassiga. Vi kan stöda folkvalda parlamentariker att förbättra lagstiftningen av bland annat utnyttjandet av naturresurser och skatteuppbörd och vi kan stöda deras strävan till bättre övervakning och minskning av korruptionen.

Alla länder måste bygga sin egen framtid. Men vi kan hjälpa till.

Mats Nylund

Categories