Om mig

 

Mats Nylund

Födelseår:

1964

Hemkommun:

Pedersöre

Familj:

Gift med språkrättsråd Corinna Tammenmaa. Till familjen hör sju pojkar i åldern 5-30 år

Fritidsintressen:

Att läsa, vara med familjen, jogga med fru och barnvagn och matkultur

Yrke:
Bonde, riksdagsledamot sedan 2007

Medlem i jord- och skogsbruksutskottet och i finansutskottet

 

Övriga nuvarande förtroendeuppdrag:

Centralförbundsordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) 2018-

Medlem i Svenska folkpartiets partistyrelse 2012-

Styrelseordförande för Finlands svenska 4H  2007-

Medlem i MTK:s skogsdirektion 2016-

Medlem i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige 1.7.2007-

Medlem i Posti Group Oyj:s förvaltningsråd 2015-

Tredje vice ordförande för Centralförbundet för Fiskerihushållningen 2015-

 

Tidigare förtroendeuppdrag:

Första vice ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 2005-2017

Kommunfullmäktigeledamot i Pedersöre 2013-2017

Ordförande för Kommunförbundets Svenska delegation 2013-2017

Ordförande för Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) 2005-2016

Ledamot för Svenska Finlands Folkting 2009-2016 

Ordförande för Svenska Folkpartiets fullmäktige 2015-2016

Medlem i SFP:s arbetsutskott 2007-2012

Medlem i MTK:s mjölkutskott   1998-2011

Medlem i Alko Oy:s förvaltningsråd 2012-2015 

Medlem i Vapos förvaltningsråd 1.4.2009-21.3.2012