Landsbygdens röst

Mats Nylund
landsbygdens röst

Det är alltid någon som fattar besluten i vårt samhälle. När det fattas beslut som berör landsbygden är det oerhört viktigt att också landsbygdens röst hörs.

Jag har under hela mitt vuxna liv arbetat med intressebevakning och de senaste åtta åren har jag gjort det i Finlands riksdag. Jag har byggt upp ett brett kontaktnät och jag upplever att jag har den sakkunskap som krävs för att föra den österbottniska landsbygdens och din talan i riksdagen. Därför står jag till förfogande också i detta val. Din röst avgör!